کابل اعلام حریق کابل پروفی باس کابل نسوز کابل فیلد باس کابل پروفی نت

سیم و کابل(Wire and Cable)

سیم و کابل استاندارد ساختمان همیشه مهمترین بخش یک مجموعه برقی است که هر چه کیفیت و مرغوبیت سیم و کابل بالاتر باشد، در نتیجه ضریب ایمنی و امنیت هم بالاتر می رود. نادیده گرفتن نکات ایمنی به خصوص در مورد کابل و سیم برق به شدت می تواند حادثه ادامه مطلب…