آگوست 26, 2020

کابل شبکه(Network Cable)

کابل شبکه بستر ارتباطی کابلی است که برای تبادل داده، اشتراک گذاری و متصل ساختن دستگاه‌های یک شبکه به یکدیگر یا به سایر شبکه‌ها استفاده می‌شود. کابل‌های شبکه با […]
آگوست 29, 2020

کابل CAT 5

آگوست 29, 2020

کابل CAT 6

آگوست 29, 2020

کابل CAT 7