آگوست 26, 2020

کابل های باس(Bus Cables)

آگوست 29, 2020

کابل فیلد باس

کابل فیلد باس Fildbus در یک سیتم متمرکز ، همه حسگرها و تحریک کننده ها مستقیما ً به سیستم مونیتور مرکزی متصل می شوند. در یک […]
آگوست 29, 2020

کابل پروفی باس

Profibus کابل پروفی باس واژه شبکه بطور کلی به مجموعه‌ای از ارتباطات، مابین حداقل دو تجهیز که با یکدیگر تبادل داده می‌نمایند اطلاق می شود. ارتباط […]
آگوست 29, 2020

کابل مد باس

 کابل مدباس modbus کابل مد باس RS485 Modbus يك پروتكل صنعتی متداول و جا افتاده ارتباطي است و ابتدا در سال ۱۹۷۹ توسط Modicon كه امروزه […]