آگوست 29, 2020

کابل پروفی نت

پروفی نتPROFINET    شبکه پروفی نت شبکه ای است که دارای مزایای هر دو شبکه پروفی باس و اترنت باشد. مهم ترین مزیت شبکه پروفی باس […]
آگوست 29, 2020

کابل مد باس

 کابل مدباس modbus کابل مد باس RS485 Modbus يك پروتكل صنعتی متداول و جا افتاده ارتباطي است و ابتدا در سال ۱۹۷۹ توسط Modicon كه امروزه […]
آگوست 29, 2020

کابل پروفی باس

Profibus کابل پروفی باس واژه شبکه بطور کلی به مجموعه‌ای از ارتباطات، مابین حداقل دو تجهیز که با یکدیگر تبادل داده می‌نمایند اطلاق می شود. ارتباط […]
آگوست 29, 2020

کابل فیلد باس

کابل فیلد باس Fildbus در یک سیتم متمرکز ، همه حسگرها و تحریک کننده ها مستقیما ً به سیستم مونیتور مرکزی متصل می شوند. در یک […]